EPDK Kurul Kararları - 28 Kasım 2013

28 Kasım 2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan EPDK Kurul Kararları  bilgilerinize sunulmuştur.

EPDK Kurul Kararları - 31 Aralık 2013

TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı sonuna kadar belirlenen 3.000 MW’lık kapasitenin tamamı için rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurularının alım tarihinin Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 24,27,28,29,30 Nisan 2015 olarak belirlenmesine ilişkin 4752-1 no'lu Kurul Kararı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliği

04 Aralık 2013 tarihli ve 28841 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ aşağıdaki bilgilerinize sunulmuştur.

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16. Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para

30 Aralık 2013 tarihli ve 28867(mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16. Maddesi  Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları  Hakkında Tebliğ aşağıdaki linkte bilgilerinize sunulmuştur.

Milli Emlak Genel Tebliği 7 Şubat 2014

Maliye Bakanlığı’nın, Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesine veya kullanma izni verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete’nin 28906 sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 2 Kasım 2013

2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği aşağıdaki linkte bilgilerinize sunulmuştur.

Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının Belirlenmesi,

27 Kasım 2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının Belirlenmesi, Derecelendirilmesi, Korunması Ve Kullanılmasına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik ekte bilgilerinize sunulmuştur.

TEİAŞ Tarafından Yayımlanması Gereken Bölgesel Bazda Sisteme Bağlanabilecek Rüzgâr Enerjis

2 Kasım 2013 Tarihli ve 28809 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin Geçici 17. maddesi gereğince TEİAŞ tarafından yayımlanması gereken bölgesel bazda sisteme bağlanabilecek rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kapasitelerini açıklamıştır.

Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvuruların

06 Aralık 2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği bilgilerinize sunulmuştur.

Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği 2 Ocak 2014

02 Ocak 2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği aşağıdaki linkte bilgilerinize sunulmuştur.

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği 28 Ocak 2014

28 Ocak 2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği aşağıdaki linkte bilgilerinize sunulmuştur.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 28 Ocak

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Karar

Elektrik Piyasası Kanunu 30 Mart 2013

TBMM'de yeni kabul edilen Elektrik Piyasası Kanunu-EPK, Resmi Gazete'de yayınlandı. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği aşağıdaki linkte bilgilerinize sunulmuştur.

Elektrik Şebeke Yönetmeliği (son hali) 28 Mayıs 2014

28 Mayıs 2014 tarihli ve 29013 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Şebeke Yönetmeliği aşağıdaki linkte bilgilerinize sunulmuştur.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26 Aralık

26 Aralık 2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik aşağıdaki linkte bilgilerinize sunulmuştur.

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği 30 Aralık 2014

30 Aralık 2014 tarihli ve 29221(Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği aşağıdaki linkte bilgilerinize sunulmuştur.

2015 yılı Elektrik Piyasası Lisans Bedelleri

30 Aralık 2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2015 yılı Elektrik Piyasası Lisans Bedelleri aşağıdaki linkte bilgilerinize sunulmuştur.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4 Şubat 2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik aşağıdaki linkte bilgilerinize sunulmuştur.

Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme Ve Tahmin Merkezine Bağlanması Hakkında

25 Şubat 2015 tarihli ve 29278 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme Ve Tahmin Merkezine Bağlanması Hakkında Yönetmelik aşağıdaki linkte bilgilerinize sunulmuştur.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satış Yönetmeliğinde Değişikl

4 Nisan 2015 tarihli ve 29316 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik aşağıdaki linkte bilgilerinize sunulmuştur.

Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik

20 Ekim 2015 tarihli ve 29508 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik aşağıdaki linkte bilgilerinize sunulmuştur.

Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği

Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği 6 Kasım 2015 Tarihli ve 29524 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7 Kasım 2015 Tarihli ve 29525 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.