CMS Wind: Condition Monitoring System for the Asessment of Wind Turbines Rotating Parts /Dönen parçaların Rüzgar Türbinleri değerlendirilmesi için Durum İzleme Sistemi

Proje Ortakları - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)

                       - TWI Ltd (UK)
                       - The German Society for Non-Destructive Testing (DGZfP, Germany)
                       - Asociación Empresarial Eólica  (AEE, Spain)
                       - Asociación Española de Ensayos No Destructivos (AEND, Spain)
                       - Co-Services (Belgium)
                       - INESCO (Spain)
                       - SKM (UK)
                       - Brunel University (UBRUN, UK)    
                       - Fraunhofer (FHF, Germany)
                       - Innora (Greece) 

Proje Detayları: 7.Çerçeve Programları’nın başlıca amaçları arasında, Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi yer almaktadır. Bu projemizin amacı da kısaca rüzgar türbini durum izleme yetmezliği nedeniyle planlanmamış kesintileri önlemek, mevcut titreşim tabanlı durum izleme sistemi hatalarının hızlı algılanmasını etkinleştirerek durum izleme sisteminin uygulanabilirliğini göstermek ve rüzgar türbini çeşitli bileşenleri üzerinde gelişmekte olan bir kusurun erken teşhisini ve böylece bakım programını optimize etmektir.