Lifelong Learning Programme (Subprogramme Leonardo da Vinci, Multileteral Projects for Transfer of Innovation)/ Hayatboyu Öğrenme Programı (Leonardo da Vinci Alt Programı, Yenilik Transferi İçin Çok Uluslu Projeler)

Proje Ortakları -Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği     

-Asociación Empresarial Eólica  (AEE, Spain) 

Proje Detayları: Enerji sektöründe dijital dil ve simülasyon tekniklerinin entegrasyonu için eğitim platformu. Proje çerçevesinde Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve AEE (İspanya) ortaklaşa çalışarak aşağıdaki konular çerçevesinde bilgi akışı sağlayacaktır;
-Ortak ülke ihtiyaçlarının belirlenmesi
-İspanya’nın tecrübesinin Analizi, adaptasyonu, gelişimi ve ilgi konunun Türkiye’ye entegrasyonu
-İçerik oluşturulması
-İçeriğin 2 dilde tercümesi
-Prototip değerlendirmesi
-Proje eğitimlerine katılım ve eğitimin pratiğe entegrasyonu