EPDK 2022 Yılı Nihai YEK Listesi

EPDK tarafından, 5346 sayılı \"Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik\" çerçevesinde 2022 yılında YEKDEM\'den yararlanacak lisans sahibi tüzel kişilere ait 2022 Yılı Nihai YEK Listesi açıklanmıştır.

Toplamda, 1034 yenilenebilir tesisin 25.524 MWe güçle YEKDEM\'e dahil olduğu listeye göre,

  • 2022 yılında toplam 1.057,5 MWe gücündeki 13 RES\'in ilk kez YEKDEM\'den yararlanacağı,
  • 2022 yılında son kez YEKDEM\'den yararlanacak 10 adet RES\'in toplam gücünün 696,6 MWe olduğu,  
  • 2022 yılında YEKDEM\'den yararlanacak 9.286,3 MWe güçteki RES\'lerin toplam güce oranının %36 olduğu,

görülmektedir.