EPDK Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemleri Hk.

EPDK tarafından yürütülecek 'taşınmaz temini uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar ile önlisans veya lisans sahiplerinin taşınmaz temininden kaynaklı hak ve yükümlülükleri ' nin belirlendiği 'Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelik' Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Taşınmaz başvuruları, kadastro incelemeleri, tahsis amaç değişikliği, kamu yararı ve kamulaştırma kararı, hazine arazilerinde irtifak ve kullanım izinleri, teminatlar gibi çok sayıda konunun yer aldığı yönetmelikte özellikle yatırımcının sorumlulukları ve avukatlık işlemleri başlıkları önem arz etmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelik