Küresel Rüzgar Sektörüne Türk Kadınları Damgası

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi GWEC ve Enerji Dönüşümü için Küresel Kadın ağı GWNET, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Genel Koordinatörü Zeynep Aslıhan Yurtsever’i “2020 Rüzgar Enerjisinde Kadınlar Küresel Liderlik Programı Türkiye Elçisi” olarak atadı.

TÜREB Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Murray da, 13 ülkeden 15 katılımcının seçildiği “Rüzgar Enerjisinde Kadınlar Küresel Liderlik Programı”na Türkiye’den seçilen isim oldu. Program, rüzgar enerjisi endüstrisindeki kadınların kariyer gelişimlerini hızlandırmak, liderlik pozisyonlarına giden yolu desteklemek ve küresel çapta geçerli bilgi paylaşımı ve yetkilendirme ağını geliştirmek için özel olarak tasarlandı.

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi ve Enerji Dönüşümü için Küresel Kadın Ağı tarafından seçilen her iki kadın yönetici Türkiye rüzgar sektöründe çalışan kadınların sesi olacak. TÜREB Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Murray “2020 Rüzgar Enerjisinde Kadınlar Küresel Liderlik Programı”na başvuran 110 kadından seçilen 15 kişi arasına girdi. Gruba üye gönderen diğer ülkeler ise Arjantin, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Kenya, Meksika, Filipinler, Rusya, Güney Afrika, Tayland, Venezüella ve Vietnam oldu.

‘Küresel Elçiler’, kendi ülkelerinde rüzgar enerjisi endüstrisindeki çeşitlilik ve sürdürülebilirliğin lideri olarak kabul ediliyor. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Genel Koordinatörü Zeynep Aslıhan Yurtsever’in de aralarında olduğu küresel elçiler, bulundukları ülkelerdeki ulusal iletişim, strateji ve sektördeki cinsiyet eşitliği konularında çeşitli girişimler yürütmenin yanında; kamu, özel sektör ve medya için de bu konulardaki ana sözcü konumunu üstleniyorlar.

Rüzgar enerjisi ‘erkek egemen’ sektör algısını dönüştürmeyi hedefliyor

Rüzgar enerjisi endüstrisi erkek egemen bir alan olmaya devam ediyor. Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) ve IRENA tarafından yayınlanan 2020 tarihli “Rüzgar Enerjisi: Bir Cinsiyet Perspektifi” başlıklı rapor, kadınların küresel rüzgar enerjisi iş gücünün yalnızca yüzde 21’ini oluşturduğunu gösteriyor.

Cinsiyet alanında yapılan çalışmalar cinsiyet çeşitliliğinin inovasyonu yönlendirmede önemli bir yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Çeşitlilik, teknoloji dağıtımında yeni kanallar açma; sosyal ve ekonomik kalkınmaya katma değeri yüksek bakış açıları getirme ve gelişmekte olan endüstriler için daha zengin bir yetenek havuzu oluşturmaya da katkı sağlıyor. Çözümü için güçlü bir liderlik vasfı gerektiren bu ve benzer sorunlar, uzmanlarca en az ‘sürdürülebilir bir enerji sistemine geçiş’ kadar kritik konular olarak kabul ediliyor.