RES Projelerinde Koronavirüs Etkileri Anketi Sonuç Raporu

YEKDEM süresinin bu yıl sonu itibariyle sona eriyor olması nedeniyle birçok santral yıl sonundan önce devreye girmeyi hedeflerken, global tedarik ve kurulum zincirinde salgın nedeniyle yaşanan aksaklıkların projelerin devreye alınmasını sekteye uğratacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda TÜREB, sektörün nabzını ölçmek amacıyla 27 Mart – 3 Nisan 2020 tarihleri arasında rüzgar sektörü paydaşlarına yönelik bir anket çalışması gerçekleştirmiştir. Sektörün yatırımcısından, proje danışmanına, ekipman tedarikçisine 60 anket katılımcısından gelen verilerin analiz edilmesiyle anket sonuç raporu ortaya çıkmıştır.