Rüzgar Pandemi Dönemi Eylem Planı

TÜREB sektör paydaşları ile birlikte, Covid-19 Virüs Pandemisi ile ilgili, salgınının enerji üretimine yönelik olası riskleri ve etkisini öngörerek, planlama yapma, hazırlık evresi ve tedbirleri içeren Rüzgar Santralleri Eylem Planı hazırlamıştır.

Planlama süreci rüzgâr enerjisi santrallerinin pandemi dönemi boyunca şebekeye sürekli elektrik sağlamasını amaçlanmaktadır.