TÜREB Olağanüstü Genel Kurul İptal Duyurusu

Değerli Üyemiz,

Birlik Yönetim Kurulunca 15.03.2021 tarihinde söz konusu tarihte görülen lüzum ve duyulan gereklilik doğrultusunda Genel Kurul’a çağrı yapılması ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar verilmişse de; gerek Birliğimizin olağan Genel Kurul toplantısına oldukça az bir zaman kalmış olması gerek ilgili dönemde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılması için görülen lüzum ve duyulan ihtiyacın ortadan kalkmış olması gerekse de tekrar ağırlaşan pandemi koşulları sebepleriyle, Yönetim Kurulunun takdiri doğrultusunda 04 Eylül 2021 tarihinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul iptal edilmiştir.

Olağan Genel Kurul toplantısının günü, saati, yeri ve gündemi, tüzüğümüze uygun olarak ve mevzuatta öngörülen süreler dahilinde bilahare bildirilecektir.