Yerli Aksam Yönetmelik Taslağı

ETKB Tarafından Kamuoyu Görüşüne Açılan “Yerli Aksam Yönetmelik” Taslağına İlişkin TÜREB Görüşü Bakanlığa sunulmuştur

30.06.2021 sonrası dönem için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından oluşturulan taslak “Yerli Aksam Yönetmeliği”ne ilişkin Birliğimiz görüşü talep edilmiştir.

Bu kapsamda üyelerimizden gelen görüşler ile daha ziyade ekipman tedarikçileriyle yapılan konferans görüşmesi sonucu oluşturduğumuz TÜREB görüş ve önerileri Bakanlığa sunulmuştur.

Söz konusu görüş bilgi notumuza aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.