ADI : TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ BİRLİĞİ MERKEZİ : ANKARA'dır. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinin şubesi yoktur.

 

Adı Soyadı Ünvanı Adresi
Süheyl ELBİR Genel Müdür Şehit Ersan Cad. Çobanyıldızı sok. 3/1 Çankaya/ANKARA
Kemal KOMAN Daire Başkanı EİE Lojmanı 10.cad No:58/11 Emek/ANKARA
Mehmet ATEŞ Şube Müdürü 10.Cad. No:58/19 EMEK/ANKARA
Adnan TEMIZ Şube Müdürü Sevin Sokak No:8/6 İncirli/ANKARA
Cavit ÜNVER Mühendis Süngü Bayırı Sok.20/1 Cebeci/ANKARA
Rabiye ÇELİK Kimyager Nalan Sok. No:7/3 Beştepe /ANKARA
Yük.Müh.Cemalettin PALA Daire Başkanı Hazan Sokak No:3/5 Gaziosmanpaşa /ANKARA
Prof. Dr. Birol KILKIŞ Öğretim Üyesi ODTÜ E-2 Lojman 06531 ANKARA
Prof. Cahit ÇIRAY Bölüm Başkanı A-4 ODTÜ Lojmanı 06531 ANKARA
Prof. Dr. H. Bülent ERTAN Öğretim Üyesi Bardacık Sok. 29/14 Küçükesat 06060 ANKARA
Doç. Dr. Yıldız ARIKAN Öğretim Üyesi Dostlar Sitesi B Blok No:11 Balgat/ANKARA
Doç. Dr. Muammer ERMİŞ Öğretim Üyesi Fevzi Çakmak Cad. No:14/9 B. Evler/ANKARA
Yük. Müh. Işık ÇADIRCI Öğretim Üyesi Mutluköy 11. Sok. No:20 Eskişehir Yolu 12.km ANKARA
Prof.Dr.M.Özcan ÜLTANIR Bilim Dalı Başkanı Cengiz Sok.119/2 Yenimahalle/ANKARA
Prof. Dr. M.Kudret SELÇUK Müşavir Eser Sitesi A Bl. No:43 Bahçelievler/ANKARA
Tahir KONAKLIOĞLU Yük. Müh Refik Belendir Sok. 122/4 Çankaya/ANKARA
Nezihe AKGÜN Mühendis Kurt dereli Sok.Yıldız Apt.55/8 Dışkapı/ANKARA
Cengiz FATİH Mühendis YSE Evleri No:13 TOKAT
İlhan ÖZSOY Mühendis Bahçelievler Şirin Sokak No:2 TOKAT
Yrd.Doç.Dr.Ali KASAP Bölüm Başkanı Cumhuriyet Üniversitesi Ziraat Fak. Loj. TOKAT
Doç. Dr. Mete ŞEN Öğretim Üyesi İstasyon Caddesi No:40/10 Göztepe/İSTANBUL
Doç. Dr. Orhan DENİZ Öğretim Üyesi Turunçlu Sk.Kemal Cihan St. B Bl. D:7 Merter/İSTANBUL
Yrd.Doç.Dr.Adnan BALIK Öğretim Üyesi Faik Bey Mescidi Sok.Yıldız Üni.Loj. B/21 Acıbadem, Kadıköy/ İSTANBUL
Prof. Dr. Mehmet ATILGAN Öğretim Üyesi Kenan Evren Bulvarı Birlik Evler B Blok No:3 DENİZLİ
Doç. Dr. Nazif DİNÇER Öğretim Üyesi Yeni Mahalle İncili Pınar Cad.66/2 DENİZLİ
Yavuz Ali ŞENER Maliyeci Ata kent 3.Devlet Mah. B-2 Blok No:37 OR-AN ANKARA
Dr. Tanay Sıdkı UYAR Proje Yürüt. TÜBİTAK Lojmanları 41470 Gebze/KOCAELİ
Kemal Kerem TUNCER Uzman Yard. Hasırcıbaşı cd. Halil Etem Sk. No: 1/1 Kadıköy/İSTANBUL
Hayati EKREN Mühendis Beşevler Sok. No:15/9 Kartal Maltepe/İSTANBUL
Cemal DEMİR Yük Müh. Hava Harp Okulu Yeşilköy Loj. Uçaner 2 Daire 3 Yeşilköy/İSTANBUL
Yük.Müh. Haluk SOMER Yönetim Kur. Bşk. Mektep Sok. 15/5 Moda 81300 Kadıköy/İSTANBUL
Yücel ERDALLI Yük.Müh. Kayışdağı Cad. Mithat Süev Sok. No:12/5 Erenköy/İSTANBUL
Gürkan A.YALÇINKAYA Mühendis Name Sok.24/4 Bankalar-Dikmen/ANKARA
Yılmaz ARINCI Mühendis 9 Başaran Kop.GOP mah.Saran sok.D Bl.No:6 Fatih-Sincan/ANKARA
Enver ŞAT Teknisyen Armağan Sok.No:17 Soğanlık Yeni Mahalle/İSTANBUL

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'(TÜREB) bir yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgar enerjisi ile ilgili bilimsel ve teknik arştırmaları takip eden ve bu enerji kaynağının yaygın olarak kullanımını amaç edinen, bu amaca yönelik olarak teknolojik bilgileri toplayan, derleyen ve kullanım amacıyla seminer, konferans gibi yaygın faaliyetlerde bulunan, yayınlar yapan, kar gayesi gütmeyen teknik bir topluluktur.

TÜREB'in yapacağı esas çalışmalar şöyle sıralanabilir.

3.1 Rüzgar enerjisi ile ilgili bilimsel araştırmalar ve teknik gelişmeleri, uygulamaları izlemek, hızlandırmak ve yol göstermek. Bu anlamda dünyada erişilmiş teknolojiyi Ülkemizin faydasına sunmak ve bu konuda çalışanları bir araya getirerek teknik bilgi alışverişini sağlamak.

3.2 Ülkemizde rüzgar enerji kaynağının kullanımını özendirmek yönünde çaba göstermek.

3.3 Rüzgar enerjisinin tüm kullanım alanlarındaki bilgileri birleştirmek, basmak ve yayımlamak.

3.4 Konferans, seminer, sempozyum v.b etkinlikler düzenleyerek rüzgar enerjisini tanıtmak ve bu konuda araştırma, geliştirme ve kullanımı hızlandırmak için gerekli her türlü çalışmayı ulusal/uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa yürütmek.

3.5 Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (EWEA) ve diğer uluslararası rüzgar enerjisi ile ilgili kuruluşlarda üyelerini temsil etmek.

3.6 Birliğin amaçlarını gerçekleştirirken, gelir getirici faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile TÜREB İktisadi işletmesi kurulması.

Genel enerji ve rüzgar enerjisi konuları ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile özel kişiler üyeliğe müracaat edebilirler. Bu Tüzel ve Özel kişiler rüzgar enerjisi çalışmaları ile ilgileri ve diğer teknolojik alanlardaki deneyimleri, akademik nitelikleri, göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabul edilirler.

Birlik Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

4.1 Üyelikler;

Kurum Üyeliği, Ferdi Üyelik, Onur Üyeliği, Resmi Kurum Üyeliği ve Öğrenci Üyeliği olmak üzere çeşitlidir.

4.1.1 Kurum Üyeliği
TÜREB faaliyetlerine katılan ve maddi destek sağlayan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, araştırma enstitüleri müracaatlarından sonra Türk Medeni Kanunu 6. Maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından kurum üyeliğine seçilirler. Bu kuruluşlar TÜREB Genel Kurulunda en çok bir kişi ile temsil edilirler. Söz konusu kurum temsilcileri ve bunların görev süreleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Kurum üyeleri Genel Kurulda oy verme hakkına sahip asil üyelerdir.

4.1.2 Ferdi Üyeler
Rüzgar enerjisi kaynağı, teknolojileri ve kullanım alanlarının araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanması ile uğraşan, kendi talepleri ile Birlik üyeliğini talep etmiş ve Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabul edilmiş özel kimselerdir. Ferdi üyeler Genel Kurulda oy verme hakkına sahip asil üyelerdir.

4.1.3 Onur Üyeliği
Onur Üyeliği TÜREB 'e veya rüzgar enerjisinin kullanımı ve yaygınlaştırılması konusunda yoğun katkıları olmuş kişiler arasından Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul toplantısında seçilirler. TÜREB başkanları görevleri bitiminde onur üyesi olurlar. Onur üyeleri aidat ödemezler.

4.1.4 Öğrenci Üyeliği
Lisans / lisansüstü düzeyde eğitim görmekte olan ve öğrenci olduğunu belgeleyen kişiler üye olabilirler. Öğrenci üyeleri aidat ödemezler. Öğrenci üyelik kaydı üyenin öğrenciliği boyunca geçerlidir. Öğrencilik hayatı bitiminde üyelik sona erer ve üyelerin talep etmesi ve Yönetim Kurulu'nca bu taleplerin uygun bulunması durumunda üyeler Ferdi Üye statüsünü kazanabilirler.

4.1.5. Resmi Kurum Üyeliği
TÜREB'e üye olmak isteyen Resmi Kurumlar müracaatlarından sonra Yönetim Kurulu tarafından Resmi Kurum üyeliğine seçilirler. Bu kurumlar en çok iki kişiyle temsil edilirler. Söz konusu Resmi Kurum Temsilcileri ve bunların görev süreleri ilgili resmi kurum tarafından belirlenir. Resmi Kurum Üyeleri genel kurulda oy verme hakkına sahip asil üyelerdir. Resmi Kurum üyelerinin aidat ödemesi ihtiyaridir.

4.2 Üyelikten Çıkma Ve Çıkarılmanın Şart Ve Şekilleri
Üyelerin, aşağıdaki sebeplerden ötürü, Birlik Yönetim Kurulu kararıyla üyelikleri sona erdirilir.
· Yıllık gerekli üye aidatını ödememek,
· Kuruluşun amaçlarına uymamak,
· Her üye istifa hakkına sahiptir. Bu hakkını şahsen Yönetim Kurulu Başkanlığı'na başvurarak veya noter aracılığı ile kullanabilir.
· TÜREB'in amaçlarına ve tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunan üyeler genel hukuk kuralları içerisinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

TÜREB Genel Kurulu, asil üyelerden meydana gelen kararları öncelik taşıyan, TÜREB'in en yüksek organıdır. Normal olarak üç yılda bir kez Şubat ayı içinde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ise Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir..

Genel Kurul toplantısının yapılacağı gün, saat ve toplantı yeri ile gündemi en az onbeş gün önceden üyelere yazı ile bildirilir ve ilgili kanunun ve yönetmeliklere göre ilan edilir.Bu çağrıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının ilk toplantı ile ikinci toplantı arası yedi günden az olamaz ve bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

Genel Kurul, Tüzükte yazılı olanlardan başka Birlik amacını gerçekleştirmeye yönelik, zamanla ortaya çıkacak her konuda kendisini görevli ve yetkili sayar. Birlik organlarının seçimi, birlik tüzüğünün değiştirilmesi, Yönetim ve Denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi ve ibrası, Birlik Yönetim Kurulunca gerekli görülecek harcama yetkisi verilmesi ve birlik için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, birliğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki birlik veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, birliğin fesh edilmesi, mevzuatta ve birlik tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Birliğin feshi konuları Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır. Birlik organlarının seçimi dışındaki kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Bu konulardaki oy verme, açık oy verme ve açık tasnif biçimindedir. Ancak gerektiğinde gizli oy önerilebilir ve bu yöntem toplantıya katılanların oy çokluğu ile benimsenebilir. Oy verme usulü gizli / açık oy ve açık tasnif biçimidir. Komite Genel Kurul Toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük Mülki Amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Yukarıda belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ile iki yazman üye seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Yazman üyeler, toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

TÜREB Yönetim Kurulu, Genel Kurulca üç yılda bir asil üyeler arasından gizli oyla seçilen 15 asil, 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında bir başkan, bir Genel sekreter ve bir sayman seçerler. Genel Sekreter başkanın yokluğunda başkanlık görevini yürütür.

Yönetim Kurulunun Görevleri

* Bütçeyi ve yeni çalışma programını hazırlayıp Genel Kurula sunmak.
* Bütçeyi, yeni çalışma programını ve Genel Kurulda alınan kararları yürütmek, üyelik müracaatlarını kabul etmek veya reddetmek.
* Birliği, Türk veya yabancı kuruluşlar arasında temsil edecek üyeleri seçmek.
* Konferanslar, seminerler, toplantılar düzenlemek, yayın çıkarabilmek için gerekli maddi desteği sağlamak.
* Birliğin gelirinin tahsili ve giderlerinin yapılması ile ilgili görev ve yetkileri tespit etmek.
* Birlik tüzüğünün ve mevzuatın verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu, önemli ve olağanüstü durumlarda en yüksek seviyede karar verme hakkına sahiptir. 30 gün içinde bu kararı Genel Kurula sunar.

Mazeretsiz olarak 5 kere Yönetim Kurulu toplantılarına katılamayan Yönetim Kurulu Üyesi, bu görevinden affedilerek yerine yedekte bulunan Yönetim Kurulu Üyesi getirilir.

Denetleme Kurulu, birliğin asil üyeleri arasından beş asil ve beş yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçilir. Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantılarında aralarında bir başkan seçerler. Bu kurul, Yönetim Kurulu kararlarını ve birliğin çalışmalarını altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Komisyonların Oluşturulması:
TÜREB Yönetim Kurulu, gereksinim duyduğu TÜREB faaliyetleri, yasa, mevzuat ve benzeri konularda sürekli veya geçici olarak çalışma yapmak üzere en az 5 kişiden oluşan komisyonlar oluşturur. Komisyonlardaki üye üst sayısını gereksinime göre Yönetim Kurulu belirler. Bir Komisyonda görev alan kişiyi, (gerek görülmesi halinde) Yönetim Kurulu başka komisyonlarda da görevlendirebilir. Üyeler komisyonlarda göre istediğini yazılı olarak Yönetim Kuruluna iletirler. Yönetim Kurulu gereksinim duyduğu kadar meslek mensubunun bilgi, görgü, yetenek ve birikim yeterliliğine göre yazılı talebini de dikkate alarak atamasını yapar.

Komisyon Üyelerinin Görev Dağılımı:
Komisyonlar, ilk toplantısını belirtilen yer, gün ve saatte yaparlar. Bu toplantıda Komisyon üyeleri görev dağılımı yaparak, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçerler. Seçim gizli oyla toplantıya katılanların talebi halinde ise açık oyla yapılabilir ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile yapılır.

Çalışma Şekli:
Komisyonlar; Komisyon başkanının başkanlığında, başkanın toplantıya katılmadığı zamanlarda ise başkan yardımcısı yönetiminde çalışır.

Komisyon Üyeliklerinde Boşalma:
Komisyonlara seçilen üyeliklerde boşalmalar veya istifalar olması durumunda yönetim kurulu bu üyeler yerine yeni atamalar yapar. 

TÜREB 'in geliri, üyelerin aidatlarından ve bağışlardan oluşur. Birliğin mali bütçesi her yıl 1 Ocak- 31 Aralık tarihleri arası için hazırlanır ve üç yılda bir yapılan Genel Kurulun onayına sunulur. Üye aidatları ise üç yılda bir genel kurulca kararlaştırılır. Üyeler her yılın 31 Martına kadar o yılın üyelik ödentilerini ödemek zorundadır.

Yönetim ve denetim kurulu üyeleri bu görevlerinden dolayı ücret ve tahsisat alamazlar. Komitenin büro işleri, yönetim kurulunun kontrolünde yeteri kadar memur tarafından yapılır. Memurların işe alınmasına, işine son verilmesine ve her türlü özlük hakları ile ilgili işlemlere ödenecek ücretin tespitinde yönetim kurulu yetkilidir.

Birlik tüzüğünde, aksayan, noksan ya da yenilenmesi gereken maddeler, yönetim kurulu veya herhangi bir birlik üyesi tarafından Genel Kurulda teklif edilip onaylandıktan sonra kabul edilir. Değişiklikler en kısa sürede İçişleri Bakanlığının onayına sunulur.

Birliğin organları veya üyeleri arasında çıkan sorunlar tüzük hükümlerince, yönetim kurulunca veya genel kurulca çözümlenemiyorsa Ankara Mahkemelerine başvurulabilir.

Genel Kurul, her zaman birliğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için asil üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemezse ikinci defa toplanmak için Madde 5'e göre üyeler çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkında kararlar en geç beş gün içinde yönetim kurulunca mahallin en büyük mülki amirine bildirilir.Fesih kararı alan genel kurul Birliğin mal, para ve haklarının tasfiyesinin esaslarını da tespit eder. Tespit olunmayan veya birliğin kendiliğinden dağıldığı ve sona erdiği hallerde mal, para varlığı ve hakları hazineye intikal eder.